پربازدید

ویدیو

کووید-19

شورای مدارس تورنتو واکسن کرونا را اجباری کرد

اعضای هیات مدیره شورای مدارس تورنتو TDSB به طور یکپارچه به طرح اجباری کردن واکسن کرونا رای دادند.

رای گیری در جریان اجلاس عادی شورا در غروب چهارشنبه صورت گرفت. سخنگوی شورا با انتشار بیانیه ای گفت شورای مدارس تورنتو همگی موافقت کردند که دستورالعملی از سوی شورا تهیه شود که از تمام کارکنان، اعضای هیات مدیره، و مراجعه کنندگان به مدارس خواهد خواست که وضعیت واکسیناسیون خود را اعلام کرده و گواهی واکسیناسیون خود را نشان دهند.

این دستورالعمل واکسیناسیون کامل را به خاطر سلامتی کارکنان و معلمان و دانش آموزان اجباری خواهد کرد. طبق این دستور العمل:

ـ افراد مشمول این دستور در صورت واکسینه بودن باید گواهی آن را نشان دهند.
ـ آنهایی که واکسینه نباشند باید در یک دوره آموزشی اجباری درباره فواید واکسن شرکت کنند.

در این دستورالعمل زمانبندی انجام هر مرحله، مشخص خواهد شد.

این دستورالعمل چگونگی تست گرفتن را مشخص خواهد کرد.

این دستورالعمل باید با باز شدن مدارس از 9 سپتامبر، در صورت ممکن، و در غیر این صورت در اولین فرصت ممکن به اجرا گذاشته شود.

امکانات لازم برای کسانی که به دلایل قانونی قادر به انجام واکسیناسیون نیستید، فراهم خواهد شد.

اعضای هیات مدیره شورای مدارس تورنتو همچنین موافقت کردند که نامه ای برای مسئولان پزشکی انتاریو و وزیر بهداشت انتاریو ارسال شده و واکسن کرونا به لیست واکسیناسیون اجباری دانش آموزان واجد شرایط اضافه شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154415بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19