پربازدید

ویدیو

کووید-19

شورای شهر ریچموندهیل به دولت ترودو : برای امتداد ساب وی بانگ همین الان پول بدهید

شورای شهر ریچموندهیل لایحه ای را تصویب کرد که رسما از دولت فدرال به نخست وزیری جاستین ترودو می خواهد برای توسعه خط ساب وی یانگ تا ریچموندهیل سرمایه گذاری کند.

اوایل ماه فوریه دولت ترودو اعلام کرد که طی هشت سال آینده 14.9 میلیارد دلار برای پروژه های تردد عمومی اختصاص می دهد. این بودجه شامل سالی سه میلیارد دلار سرمایه گذاری دراین  پروژه ها در کامیونیتی های کشوراست که از 2027 – 2026 شروع می شود.

شورای شهر ریچموند هیل در این مصوبه از دولت فدرال می خواهد تا بدون فوت وقت مقدار کافی پول برای توسعه خط ساب وی شمال خیابان یانگ اختصاص دهد. سالهای سال است که شروع جدی  پروژه  توسعه خط ساب وی یانگ ،که در ترمینال فینچ پایان می یابد ، تا ترمینال Hwy7 در ریچموند هیل از سوی سیاستمداران استانی و فدرال قول داده می شود اما….

احداث این خط کمک شایانی به اقتصاد ریچموندهیل و اقتصاد استان و کشور خواهد بود. دولت استانی انتاریو و نهاد اداره منطقه یورک قبلا با تامین بخشی از هزینه های این پروژه موافقت کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19