پربازدید

ویدیو

کووید-19

شهروند ۷۸ ساله به جای ۱۸۰۰ دلار ۱۸۰۰۰دلار پرداخت و اینهمه عذاب کشید

همشهری ۷۸ ساله ما وقتی مقابل ماشین بانک قرارگرفت تا ۱۸۰۰ دلار بدهی کردیت کارتش را بپردازد، به اشتباه یک صفر زیادی زد و ۱۸۰۰۰ دلار پرداخت.

بدبیاری اینجاست که بانک اضافه پول را چند هفته دیگر بر می گرداند.

جیمز موریJames Murray  آنقدر آقا است که بیشتر خودش را گناهکار می داند. او به شبکه خبری سی تی وی نیوز تورنتو گفت: «راستش را به شما بگم، من هیچکس به جز خودم را مقصر نمی دانم.»

جیمز ۷۸ ساله ساکن شهر پیتربورو در یکساعتی شرق تورنتوست.

اوایل ماه آگوست بود که جیمز برای پرداخت بدهی کردیت کارت کاپیتال وان خود به مقابل ماشین بانک رفت و این اشتباه ناچیز را مرتکب شد ولی چنین بوروکراتیک با او رفتار شد و چند هفته طول کشید تا ۱۶۲۰۰ دلار پول او را به حسابش برگردانند.

جیمز تا روز بعد از پرداخت متوجه اشتباهش نشده بود و تنها روز بعد بود که موقع چک کردن رسیدهایش به اشتباه خود پی برد.

این شهروند ۷۸ ساله بلافاصله با کمپانی کاپیتال وان تماس گرفت که شوک دیگری به او وارد شد؛ به او گفتند که سی تا شصت روز طول می کشد تا پول را باز گردانند.

در صورتحساب ماه بعد کردیت کارتش، جیمز مشاهده کرد که ۱۶۰۵۵ دلار پول طلبکار است ولی چه فایده. او به این پول زودتر از این احتیاج داشت تا بدهی های دیگر خود را بپردازد.

جیمز می گوید: «این بی انصافی است، آنها می دانستند که این پول مال من است. چند شب بی خوابی کشیدم و اضطراب گرفتم.»

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155122بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19