پربازدید

ویدیو

کووید-19

شهردار تورنتو: از شعار تا واقعییت

بمناسبت بودجه پیشنهادی سال ۲۰۱۲ تورنتو 

این هفته بودجه ۹.۳۵۵ میلیارد دلاری شهر ۲.۵ میلیونی نفری تورنتو برای سال ۲۰۱۲ به شورای شهر داده شد. اعضا شورای شهر تا ۱۷ ژانویه  که بودجه به رای  گذاشته خواهد شد وقت دارند تا نظرات و اصلاحات لازم را پیشنهاد کنند. در اینجا مروری بر آنچه که شهردار راب فورد در زمان مبارزات انتخاباتیش قول داد و آنچه که در این بودجه به آن تن داده و اکتفا کرده را با هم مقایسه میکنیم. حال اینکه هنوز باید تا ۷ هفته دیگر صبر کرد و دید آنچه به صورت نهائی تصویب خواهد شد خود چه میزان متعادل تر شده است…

 «ریخت و پاش ها را تمام کنید» شعار کاندیداتوری راب فورد بود که نهایتا او را بر صندلی ریاست شهر تورونتو نشاند. سخنان دیگر فورد که در تقویت این شعار محوری و مهیا کردن محیط سیاسی برای پذیرش نظرات افراطی محافظه کارانه اش بکار گرفته شدند عبارتند از:

«در شهرداری تورنتو مشکل درآمد وجود ندارد، بلکه مشکل خرج کردن و عادت به اسراف وجود دارد»

« من اطمینان میدهم که خدمات شهری کاهش نخواهد یافت، ….تضمین» و «مالیات ها افزایش نخواهند یافت». «وقتی هزینه حقوق کارکنان ۸۰ در صد بودجه شهرداری است، نشاندهنده ریخت و پاش زیاد در این قسمت است».

این شعار ها نشان دهنده نبوغ فورد و یارانش در ارزیابی درست «رگ خواب» اهالی تورونتو بود. آنان چنان مسحور این وعده ها بودند که حتی تداعی میشد که میتوانند انتظار دریافت پول نقد را هم داشته باشند! در حالیکه غلوکردن ریخت وپاش ها ودروغ هایی مانند ۸۰ درصد  خواندن بودجه برای حقوق ها بجای ۴۸ درصد ، زمانی آشکار شدند که فورد دیگر برصندلی شهردار شهر تکیه زده بود!

حال ببینیم بعد ازگذشت یکسال و زمینه سازیهای متعدد از جمله اعلام پیشبینی کسری بودجه در تابستان گذشته به میزان ۷۷۴ میلیون دلار، فورد و یارانش چه آینده ای را در قالب بودجه پیشنهادی برای تورنتو تدارک دیده اند؟  در یک نگاه به بودجه پیشنهادی، افزایش مالیات و قیمت خدمات، کاهش خدمات شهری و اخراج ۲۳۰۰ نفر از کارکنان شهرداری شدیدا در تعارض با آن تصویر طلائی وعده داده شده در دوران مبارزات انتخاباتی اش، قرارمیگیرند. این پیشنهاد ها گرچه بنا به ضرورت ها و در اثر مخالفت های شهروندان تعدیل شده اند، ولی آشکارا با قولهای انتخاباتی فاصله بسیاری دارند. اینکه در انتها نه تنها بودجه کسری نخواهد دشت، بلکه ۵۰ میلیون دلار ذخیره هم در آن در نظر گرفته شده، و کاهش هزینه ها در واقع تنها ۲۵۴ ملیون دلاربوده است، نشان دهنده اسراری است که از آنها برای شکل دادن افکار عمومی استفاده شده است. از جمله اینکه طبق گفته شهردار، دولت او قادر بوده در ۲ هفته اخیرمبلغ ۳۵۵ ملیون دلار ‹ صرفه جویی› در بودجه پیدا کند!

مثال: ‹ به مرگ بگیر تا به تب راضی بشه ‹ رو همه شنیده ایم، و فورد با اغراق در مورد ریخت وپاش ها و کسری احتمالی بودجه از آن بخوبی استفاده کرده و خواسته است سیاست های مخربش را موجه نشان دهد. حالا این نمایندگان شهر هستند که باید برای حفظ خدمات ناحیه خود با یکدیگر رقابت کنند و در بودجه تصویبی بگنجانند.

نمونه یکی از این سیاست ها حذف ۶۰ دلارمالیات ازمحل مالیات ثبت هراتومبیل از درآمد شهرداری است. این مالیات که درجهت تشویق شهروندان دراستفاده از سیستم حمل ونقل عمومی و حفاظت از محیط زیست طراحی شده بود، در حالی ملغی شد که همین میزان-۶۰ دلار- دراثر افزایش بلیت TTC به میزان ۱۰ سنت در بودجه پیشنهادی، بر دوش کسی که دو بار در روز از این سرویس عمومی جهت رفت و آمد استفاده میکند، منتقل خواهد شد! اثر مخربتر این طرز فکر اینکه، جبران کاهش این درآمد شهرداری  توسط کسانی انجام میشود که نه تنها نقشی در از بین رفتن فرصتهای اقتصادی دراثر راه بندانها -که طبق مطالعات به ۶ میلیارد دلار در سال بالغ میشود- ندارند، بلکه به کاهش آن، کمک نیزمیکنند.

نگاهی به سرویس هایی که کاهش یافته اند -گر چه به میزان کم- نشان میدهد که غالبا افراد کم بضاعت، سالمندان، کودکان و یاطبقه متوسط شهروندان را نشانه گرفته است. آنها شامل استفاده کنندگان از کتابخانه ها، قطع برنامه کمک تغذیه به ۱۴ هزار دانش آموز، خدمات به سالمندان، بستن ۳ پناهگاه مستمندان، کاهش سرویس TTC در۶۲ مسیر، کاهش بودجه نگهداری از خیابانها و پیاده روها، کاهش ساعات کاربرخی ازاستخرها و پارکها، سرویس برای استفاده کنندگان صندلی چرخدار…..میشود.

۲.۵ در صد افزایش پیشنهادی مالیات املاک (معادل ۹۳ میلیون دلار) و یا ۳.۳ در صد افزایش بودجه پلیس – که بنا بود ۱۰ درصد از بودجه ۹۰۵ میلیونی آنها نیز کاهش یابد! – موادی دیگری هستند که با وعده ها و سیاست های گفته شده راب فورد و تیمش مغایرت دارند.

در انتها اشاره به اینکه گرچه صرفه جویی در زمینه خصوصی سازی جمع آوری زباله  قابل تعمق است، ولی خسارات ناشی از لغو سیستم «ترانزیت شهری» که برای طراحی و اجراء یک شبکه مترو روی سطح شهری بیش از ۱۳۰ میلیون دلار در آن هزینه شده بود، بسیار قابل تعمق تر است. حالا اینکه گسترش سیستم پرهزینه قطار زیر زمینی مورد نظر شهردار جهت سهولت رفت و آمد واقعیت خواهد یافت یا نه موضوعی جداگانه است. آنچه که مشخص است، لغو سیستم «ترانزیت شهری» و پایان آنچه که شهردار جدید آنرا «جنگ علیه اتومبیلها» میخواند، خیابان های به اندازه کافی شلوغ تورنتو را برای پذیرش اتومبیلهای بیشتر و بتبع ترافیک بیشتر باز خواهد کرد.

در خاتمه باید یاد آور شد هنوز سرنوشت بودجه در گرو کشمکش ها و اعتراضات از جانب اقشارمتوسط وکم درآمد و نماینده گانشان در شورای شهر از یک طرف و فورد و تیمش – که اکثریت را در شورای شهر دارند – از طرف دیگر، قرار دارد. هنوز میباید امیدوار بود که از تیزی لبه این کاهش خدمات کاسته شود و سلامت و پویایی شهر تورنتو حفظ شده یا کمتر صدمه ببیند.
بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19