پربازدید

ویدیو

کووید-19

شهرداری مارکام هزینه استفاده از سرویس ها را افزایش می دهد

فرنک اسکارپیتی شهردار مارکام روز دوشنبه 11 دسامبر گفت: «ما نمی خواهیم شهر را با کسری بودجه اداره کنیم.»

وی در اطلاعیه ای گفت شهر مارکام برای بودجه سال 2018 خود 1.82 میلیون دلار کم دارد که آن را از طریق افزایش حق استفاده از سرویس ها، افزایش هزینه صدور مجوزها و افزایش جریمه ها تامین خواهد کرد.

این اطلاعیه در آستانه 12 دسامبر منتشر شد که روز رای دهی شورای شهر مارکام به بودجه 2018 می باشد.

مارکام با 330 هزار جمعیت در شمال تورنتو واقع می باشد و جزو منطقه یورک است و حدود 30 کیلومتر با دان تاون تورنتو فاصله دارد. تعداد کثیری از ایرانی تباران جنوب انتاریو در این شهر زندگی و فعالیت می کنند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19