پربازدید

ویدیو

کووید-19

شهرداری مارکام به ساکنان و بیزنسها کمک می دهد

شورای شهر مارکام برای کمک به ساکنان و بیزنسهای  مارکام یکسری تسهیلات و مزایا را تصویب کرد و برای پرداخت مالیاتها فرصت بیشتری قائل شد.

 شهرداری مارکام معتقد است  تسهیلات و فرصتهایی  که به ساکنان و بیزنسها میدهد در  تورنتوی بزرگ بی مانند است.

اهم این  تسهیلات و مزایا به قرار زیر است:

فرصت مالیاتی به ساکنان

از اول آپریل تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، ساکنانی که مالیات بر املاکشان را به موقع نپردازند  جریمه تاخیر یا بهره  نخواهند پرداخت.

صاحبان املاک که اقساط مالیاتشان را به صورت اجازه از قبل pre-authorized  می پردازند، در صورتی که قادر نیستند قسط اول اپریل را بپردازند، برای استاپ  stop گذاشتن روی قسط اول اپریل، با بانکشان تماس بگیرند.

برای اقساط ماهیانه بعد از اول اپریل، این دسته از صاحب خانه ها می توانند حداقل دو هفته جلوتر، با پر کردن فرم آنلاین از  pre-authorization  خارج شوند.

دریافت پنجاه دلار هزینه سالانه stormwater  برای سال ۲۰۲۰ لغو می شود.

افزایش 7.8  درصدی آب بها که قرار بود از اول اپریل ۲۰۲۰ به اجرا درآید به عقب می افتد.

تسهیلات برای بیزنس ها

از اول اکتبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، صاحبان املاک غیرمسکونی برای تاخیر در پرداخت مالیاتشان در فاصله اول اکتبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، جریمه یا بهره ای نخواهند پرداخت.

پرداخت عوارض stormwater   برای سال ۲۰۲۰ به عقب می افتد، این عوارض برای یک ملک ۲ میلیون دلاری ۵۶۰ دلار می باشد.

افزایش 7.8  درصدی آب بها که قرار بود از اول اپریل ۲۰۲۰ به اجرا درآید، به عقب می افتد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19