پربازدید

ویدیو

کووید-19

شهرداری دستور داد که بنر اهانت آمیز به ترودو پائین کشیده شود

شهرداری پورت کولبِرن Port Colborne در انتاریو به یکی از ساکنان شهر دستور داد که بنری را که علیه ترودو روی خانه اش نصب کرده پائین بیاورد.

روی این بنر بزرگ جمله ای بی ادبانه علیه ترودو نوشته شده. در واقع روی این بنر نوشته شده: F**k Trudeau. به نوشته هفته نامه Niagara This Week تعدادی از ساکنان شهر به دپارتمان مقررات شهرداری زنگ زده و از این بنر شکایت کرده بودند.

در پی بازدید بازرس، شهرداری پورت کولبِرن به این نتیجه رسید که این بنر ناقض مقررات این شهر است. طبق این مقررات «همه خانه های شهر باید بری از شعارها، دیوار نوشته ها و نشانه های اهانت آمیز باشند.»

شهرداری از مالک این خانه خواسته که بنر را پائین بکشد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158722بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19