پربازدید

ویدیو

کووید-19

شناسایی کنید و جایزه بگیرید – مرد دوربین به دست کیست؟

پلیس می خواهد بداند این شخص کیست؟

این شخص در حال عکس گرفتن از یک اتومبیل جیپ بود که دوربین سکیوریتی از او فیلم گرفته. این اتومبیل روز بعد هدف گلوله قرار گرفت. موضوع چیست؟

بین ساعت 9:30 تا 10:30 صبح شنبه 15 دسامبر، فیلمی از این فرد توسط ویدیوی سکیوریتی گرفته شده .در این ویدیو، این فرد ابتدا در حال قدم زدن در خیابان Major Crescent در نیومارکت دیده می شود که به یک اتومبیل اس یو وی از نوع جیپ به رنگ بورگاندی (شرابی) نزدیک می شود و سپس با دوربین خودش از این تومبیل عکس می گیرد.

کمی بعد از ساعت 8:30 صبح روز بعد پلیس گزارشی از شلیک گلوله دریافت می کند و در محل حاضر می شود. ماموران پلیس بعد از حضور در محل با اتومبیل جیپی با همین مشخضات مواجه می شوند که کنار خیابان است و با چندین گلوله صدمه دیده. تحقیقات بعدی کارآگاهان را به این نتیجه رساند که گلوله ها از اتومبیلی دیگر که احتمالا از نوع هوندا سی – آر – وی سفید بوده شلیک شده.

فردی که تصویرش در این ویدیو مشاهده می شود، توجه پلیس را به خود جلب کرده. پلیس می خواهد با او صحبت کند. پلیس  این پرونده را  “تلاش برای قتل” نامیده.

مشخصات مظنون به قرار زیر است:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19