پربازید

ویدیو

کووید-19

شناسایی و انهدام باند تقلب مالی در خرید اتومبیل

پلیس منطقه یورک 4 نفر را متهم به تقلب مالی در خرید اتومبیل شناخت. در این رابطه 10 دستگاه اتومبیل لوکس نیز کشف و ضبط گردید.

چهار متهم عبارتند از مسعود شرف 41  ساله از نورت یورک، یونس زورگات 43 ساله از نورت یورک، مسیح اله کوهگدی 42 ساله از نیومارکت و سیوالیگام  آمراسینگام 53 ساله از پیکرینگ.

کارآگاهان بخش تقلبات مالی پلیس منطقه یورک با همکاری آژانس خدمات مرزی کانادا و چندین واحد دیگر در پروژه ای به نام Project Rover این چهار نفر را متهم شناخته و ده اتومبیل را کشف کردند.

پروژه مذکور از نوامبر 2020 تا فوریه 2021 اجرا شد. اعضای واحد پیگیری کلاهبرداری های مالی پلیس منطقه یورک موفق به شناسایی یک سازمان کریمینال شده بودند که در یک طرح پیچیده تقلب های مالی در خرید اتومبیل های لوکس دخالت داشتند .این اتومبیل ها بعداً به خارج کانادا منتقل و در آنجا فروخته می شدند.

به دنبال اجرای چند حکم بازرسی در مناطق یورک و دورهام و همچنین در شهر تورنتو، کارآگاهان موفق به توقیف ده دستگاه اتومبیل به ارزش 463 هزار دلار و بیش از 105 هزار دلار پول نقد شدند. در کشف اتومبیل ها و پیگرد متهمین، کارآگاهان پلیس منطقه یورک از همکاری چندین سازمان همچون آژانس خدمات مرزی کانادا، سازمان گمرکات و حفاظت از مرز آمریکا، کارآگاهان امنیت سرزمین مادری ، وزارت حمل و نقل ،شورای صنایع اتومبیل اونتاریو، سازمان اطلاعات پاسپورت کانادا و… برخوردار بودند.

اسامی متهمین به قرار زیر است.

این تحقیقات ادامه دارد. 

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19