پربازدید

ویدیوکووید-19

شناسایی دو فرد آلوده به «ویروس نیل غربی» در تورنتو

مقامات بهداشت عمومی تورنتو می گویند مردی ۸۰ ساله و زنی ۳۲ ساله که هر دو ساکن شهر تورنتو هستند اولین کسانی  هستند که دراین شهر دچار ویروس (West Nile) شده اند.
مرد ۸۰ ساله در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان است و زن ۳۲ ساله در خانه خود.

شناسایی این دو فرد که گفته می شود شاید اولین افراد آلوده در سال جاری باشند، یک روز پس از آن اتفاق افتاد که مسئولین اعلام کردند بیش از نیمی از پشه های نمونه گیری شده آلوده به ویروس نیل غربی هستند و این امر در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است.
در منطقه یورک هم تعداد پشه های آلوده به این ویروس، بیش از آمار سال های 2006 تا کنون است.

ویروس وست نایل (West Nile) علائم بیماری سرما خوردگی را با خود به همراه دارد ولی در بیشتر موارد این ویروس هیچ نوع علائم بیماری ندارد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19