پربازید

ویدیو

کووید-19

شلیک پنجاه گلوله به سه نفر در ریجنت پارک تورنتو

شنبه شب کمی قبل از ۹ شب چهار نفر با لباس تیره در حالیکه ماسک به چهره داشتند به سه نفر در منطقه ریجنت پارک نزدیک شده و به روی آنها آتش گشودند و از محل گریختند.

یکی از سه فردی که گلوله خوردند در محل جان سپرد. پلیس نام این فرد را تین موری Thane Murray و سن او را ۲۷ ساله اعلام کرد.

کارآگاهان پلیس هنگام جستجوی محل بیش از پنجاه پوکه فشنگ پیدا کردند.

مشخص نیست که آیا سه فردی که گلوله خوردند نیز اقدام به شلیک متقابل کردند یا خیر. دو نفر دیگر با جراحات جدی در بیمارستان بستری هستند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19