پربازدید

ویدیو

کووید-19

شصت درصد بیزنسهای کوچک کانادا در انتظار تمدید کمکها؛ و یا زمستانی بسیار سرد

در حالی که کمکهای دولت کانادا به بیزنسها این شنبه ۲۳ اکتبر به پایان می رسد، میزان فروش ۶۰ درصد بیزنسهای کوچک هنوز کمتر از نرمال و یا خیلی کمتر از نرمال است

با اتمام این کمکها بسیاری از بیزنسهای کوچک نگران اوضاع مالی شان در ماه های آینده هستند.

به گفته فدراسیون بیزنسهای مستقل کانادا Canadian Federation of Independent Business (CFIB) شصت درصد بیزنسها می گویند مشتریان هنوز مثل گذشته خرید نمی کنند.

گفته می شود که اگر کمکهای دولت فدرال به بیزنسهای کوچک تمدید نشود بسیاری از آنها در این زمستان از دور فعالیت خارج خواهند شد.

زمستان بسیار سرد

گزارشگر شبکه خبری سیتی نیوز در پستی در توئیتر نوشته بسیاری از بیزنسهای کوچک به آستانه تشویش رسیده اند.

به گفته فدراسیون بیزنسهای کوچک کانادا اگر کمکها تمدید نشود، زمستان بسیار سردی در انتظار بیزنسهای کوچک است.

دن کلی Dan Kelly رئیس این فدراسیون می گوید با وجود گذشت ۱۹ ماه از شروع پاندمی، فقط ۷۵ درصد بیزنسهای کوچک به طور کامل باز هستند، و فقط نیمی از آنها توانسته اند همه کارکنانشان را به کار باز گردانند.

توئیت دن کلی Dan Kelly رئیس فدراسیون بیزنسهای مستقل کانادا

فدراسیون بیزنسهای کوچک مستقل مدتی قبل تخمین زد که ۱۸۰ هزار بیزنس تا قبل از پایان پاندمی برای همیشه تعطیل خواهند شد. به قول دن کلی: «از هر شش بیزنس کانادا یکی برای همیشه بسته خواهند شد که این زیان بسیار بسیار عظیمی خواهد بود که نباید اجازه داد به وقوع بپیوندد.»

دو کمک اصلی دولت به بیزنسها که در ۲۳ اکتبر به صفر می رسند عبارتند از:

ـ سوبسید دستمزد کارکنان CEWS:

این کمک برای آن پرداخت می شد که بیزنسها بتوانند نیروی کارشان را حفظ کنند. اگر این کمک تمدید نشود معلوم نیست چه درصد از بیزنسهای کوچک مجبور به بیکار کردن همه یا بخشی از کارکنانشان شوند.

ـ سوبسید اجاره ها CERS:

با این کمک، بیزنسها توانسته اند بخشی از هزینه های اجاره محل کارشان را بپردازند. با قطع این کمک معلوم نیست چه تعداد از بیزنسها مجبور به بستن محل کارشان شوند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157015بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19