پربازدید

ویدیو

کووید-19

شرکت هواپیمایی ترانزت پنجاه مقصد سفرهای زمستانی را اعلام خواهد کرد

شرکت هواپیمایی ترانزت  کانادا به زودی اسامی پنجاه مقصد سفر های زمستانی را اعلام خواهد کرد. اغلب این مقصد ها در آمریکای جنوبی، مرکزی و اروپا و آمریکا هستند و ترانزت می خواهد از اول نوامبر پرواز به آنها را آغاز کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19