پربازدید

ویدیو

کووید-19

شروع اصلاحات در نحوه مخارج بورد مدارس تورنتو

بورد مدارس تورنتو تا 13 فوریه فرصت دارد تا خط مشی های خود و ساختار مدیریتی خود را اصلاح کند.
درباره نحوه اداره بورد مدارس تورنتو نگرانی های فزاینده ای وجود داشت. در همین رابطه دولت انتاریو از خانم مارگارت ویلسون خواسته بود که نحوه عملکرد این بورد را مورد بررسی قرار دهد و توصیه های لازم را برای اصلاح امور آن ارائه دهد.
این بررسی به عمل کرد و توصیه ها برای اصلاح امور ارائه گردید. حالا بورد باید تا 13 فوریه برای انجام این اصلاحات اقدام کند. بعضی از توصیه ها به قرار زیر است:

  • ـاقداماتی به عمل آید تا مزایای سرپرست آموزش و کارکنان مربوط، آئین نامه مسئول بودن در بخش عمومی
    Broader Public Sector Accountability Act را کاملا رعایت کنند.
  •  دفاتر امنا Trustees در آدرس 5050 Yonge Street و در دیگر ساختمانهای بورد (به استثنای دفتر رئیس) بسته شوند.
  • بودجه اختیاری دفاتر هیات امنا کاهش پیدا کند.
  •  یک برنامه مالی 3 ساله با توجه به جمعیت کنونی دانش آموزان ارائه گردد.

در سال 2012، به دنبال آنکه هزینه اجرای بعضی پروژه ها از بودجه مربوطه فراتر رفته بود، دولت انتاریو، تامین مالی پروژه های جدید بورد را متوقف کرد.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19