پربازدید

ویدیو

کووید-19

شرط ۷۰ درصد کاناداییها برای باز شدن مرز زمینی با آمریکا

مرز کانادا با آمریکا کی باز شود؟ نظر شما چیست؟

تا قبل از پندمیک کرونا و بسته شدن مرز دو کشور به روی سفر های غیر اساسی، روزانه دهها هزار نفر از ساکنان در کشور برای خرید، تفریح و کار های دیگر از مرز  زمینی عبور می کردند اما مدتهاست که فقط رفت و آمدهای اساسی نظیر حمل مواد غذایی یا عبور کادر های درمانی از مرز دو کشور مجاز است.

اگر تصمیم با شما بود چه زمان مرز زمینی کاناد با آمریکا را باز می کردید؟

با پیشرفت واکسیناسیون عمومی در دو کشور و  فرونشستن پندمیک کرونا، زمان باز شدن مرز به روی همه مسافران نزدیک شده اما هنوز کسی به درستی نمی داند کی این اتفاق می افتد و مردم  کی خواهند توانست مثل دوران قبل از پندمیک  از مرز عبور کنند.

در این باره موسسه Angus Reid اقدام به نظرسنجی کرده.

  • اکثریت بزرگی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی (69 درصد) گفته اند که برای باز کردن کامل مرز باید منتظر ماند تا حداقل 75 درصد ساکنان کانادا به طور کامل واکسینه شوند.
  • 38 درصد از شرکت کنندگان گفته اند که برای باز کردن مرز باید بیشتر از 75 درصد کانادایی ها واکسینه شده باشند.
  • فقط 22 درصد معتقدند که دولت ترودو زیادی معطل می کند و باید مرز را همین الان باز کند.

دولت جاستین ترودو از اولایل ماه جولای ورود کانادایی هایی را که می خواهند به کشور بازگردند مجاز کرد مشروط به اینکه به طور کامل واکسینه شده باشند. این افراد دیگر نیازی ندارند که بعد از ورود خود را در هتل قرنطینه کنند .

54 درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی تصمیم مذکور را بموقع دانسته اند.

25 درصد این تصمیم را عجولانه و 21 درصد  آن را دیر خوانده اند.

آیا بدترین مرحله پندمیک را پشت سر گذاشته ایم؟

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=148534بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19