پربازدید

ویدیو

کووید-19

شرط اصلی کاناداییها برای حضور دوباره در کنسرتها و برنامه های هنری

دل اغلب مردم برای حضور در کنسرتها و برنامه های تفریحی – هنری لک زده ولی بیشتر کاناداییها تا زمانی که واکسیناسیون عمومی انجام نشود برگزاری این گونه برنامه ها را به صلاح نمی دانند. سازمان خیریه Business/Arts که رابط  بیزنسها با گروههای فرهنگی – هنری است در گزارش تازه ای می گوید علاقمندان کنسرتها و برنامه های هنری، انجام واکسنیاسیون را عامل اصلی  بازگشت دوباره خود به این برنامه ها می دانند. این سازمان گزارش خود را بر اساس یک نظرسنجی که به سفارش این سازمان توسط موسسه Nanos Research انجام شده تهیه کرده. در این نظرسنجی:

  • 64 درصد گفته اند حداکثر در فاصله پنج ماه بعد از شروع  ، درکنسرتها و برنامه های داخل سالن حضور خواهند یافت، ولی لازمه این کار عملی شدن واکسیناسیون است. این نظرسنجی در ماه نوامبر انجام شده. در نظرسنجی مشابهی که در ماه جولای انجام شده بود فقط 36 درصد علاقمندان شرط حضور دوباره خود را  واکسیناسیون دانسته بودند.
  • 44 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی شرط حضور خود را در برنامه های هنری – فرهنگی فضای باز، انجام واکسیناسیون دانسته اند. این میزان در ماه جولای 15 درصد بود.
  • از هر ده کانادایی فقط یک نفر آماده است که در شرایط فعلی در اجتماعات فرهنگی – هنری شخصا حضور پیدا کند.

با شروع و ادامه پندمیک کرونا، تقریبا تمامی برنامه های فرهنگی – هنری و کنسرتها متوقف و یا کنسل شده اند ودست اندر کاران این قبیل فعالیتها متحمل صدمات فراوان کاری و مالی شده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138637بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19