پربازدید

ویدیو

کووید-19

شرایط دریافت کمک هزینه مالیاتی مخصوص صاحب خانه های ۶۵ سال به بالا

کمک هزینه مالیاتی ریچموندهیل در سال 2023 برای ساکنان بالای 65 سال که خانه دارند، 419 دلار است.

چه کسانی می توانند اپلای کنند؟

افرادی می توانند برای این کمک درخواست بدهند که دارای شرایط زیر باشند:

  • سن آنها ۶۵ سال به بالا باشد
  • دریافت کننده کمک  GIS  از دولت فدرال باشند
  • حداقل بیش از یکسال مالک خانه خود در ریچموندهیل بوده باشند
  • این خانه مسکن اصلی آنها باشد
  • به هر خانه فقط یک کمک هزینه مالیاتی تعلق می گیرد

برای اینکه ببینید واجد شرایط این کمک هزینه می باشید یا خیر به این سایت مراجعه کنید.      

فرم درخواست آنلاین نیز در این آدرس موجود است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179063بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19