پربازدید

ویدیو

کووید-19

شام کریسمس جاستین ترودو با نیروها و تکنسین های پزشکی کانادا در مالی

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز شنبه از 250 نیروی کانادایی در مالی آفریقا که به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل خدمات پزشکی ارائه می دهند دیدن کرد.

ترودو در این سفر غیرمنتظره کریسمس را به این نیروها تبریک گفت و از خدمات آنها به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل ستایش کرد.

این نیروی 250 نفره از ارتش کانادا، به نیروهای حافظ صلح و کارکنان سازمان ملل که دچار جراحات شده باشند خدمات پزشکی می دهد.

جاستین ترودو در مبارزات انتخاباتی 2015 قول داده بود که همکاری کانادا با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را از سر بگیرد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19