پربازدید

ویدیوکووید-19

سیل در اتاق اورژانس بیمارستانی در بریتیش کلمبیا

شلوغ ترین اتاق اوژانس در بیمارستان سوری “Surrey” در استان بریتیش کلمبیا بسته شد و بیماران به قسمت های دیگر منتقل شدند. 
این حادثه سیل به علت شکستن لوله اصلی آب رخ داد.
یکی از بیماران 74 ساله گفت که حدود 10 سانتیمتر آب در کف اتاق جمع شده بود که 25 بیمار را به قسمت های دیگر بیمارستان منتقل کردند.
اطراف بیمارستان بسته شد و تردد اتومبیل ها در آن متوقف گردید.
حادثه در حدود ساعت 9 صبح روز دوشنبه 19 نوامبر رخ داد و جراحی های غیرضروری در بیمارستان به تعویق افتاد.
به گفته مسئولین بهداشت، هزینه خسارت هنوز برآورد نشده است.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19