پربازدید

ویدیو

کووید-19

سیستم حمل و نقل عمومی GO Transit سرویسهای قطار و اتوبوس را کم می کند

سیستم حمل و نقل عمومی «گو ترانزیت» گفت: به علت کمبود نیروی کار، میزان سرویسهای قطار و اتوبوس خود را در روزهای آینده کاهش می دهد.

سیستم GO Transit در ایام تعطیلات سال نو مجبور شد به علت افزایش موارد ابتلای کارکنانش به امیکرون، سرویسهایش را کاهش دهد و حالا می گوید باز هم بیشتر از میزان سرویسها خواهد کاست.

سیستم حمل و نقل عمومی گو ترانزیت که در سطح تورنتوی بزرگ و همیلتون دایر است گفت کاهش بیشتر سرویسها را در روزهای آینده شروع می کند و جدول تازه حرکت قطارها و اتوبوسها به زودی اعلام خواهد شد.

کاهش سرویسها در هر هفت کریدور حرکت قطارهای آن و در مسیرهای اتوبوس صورت خواهد گرفت و جای قطارهای کنسل شده با اتوبوس پر نخواهد شد.

به گفته این آژانس، تعداد کارکنان خط اول این سیستم که روزانه سر کار حاضر می شوند به علت ابتلا به بیماری یا نیاز به قرنطینه ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از معمول است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159712بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19