پربازدید

ویدیوکووید-19

سیستم بانکداری کانادا در معرض ریسک

یک بانک بین المللی که مالک آن بانکهای مرکزی جهان هستند در گزارش تازه ای، کانادا را در کنار چین و منطقه هنگ کنگ در گروه کشورهایی قرار داد که سیستم بانکداری آنها به خاطر رشد بدهی ها در معرض ریسک هستند.

بانک تفاهم جهانی The Bank For International Settlements در این گزارش می گوید کانادا، چین، و منطقه هنگ کنگ به خاطر افزایش نسبت بدهی ها به تولید ناخالص ملی در معرض آسیب پذیری قرار گرفته اند.

سازمان آمار کانادا ماه گذشته گفت نسبت بدهی کانادایی ها به درآمد قابل مصرفشان به 168 درصد رسیده که رکورد محسوب می شود. این بدان معناست که هر خانواده کانادایی به ازای هر یک دلار درآمد 1.68 دلار به بازار وام بدهکار است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19