پربازدید

ویدیو

کووید-19

سیستم انتخاب بین درسهای حرفه ای و درسهای تئوریک در دبیرستانهای انتاریو حذف می شود

دانش آموزان دبیرستانی انتاریو از سال آینده نیازی به انتخاب بین درسهای عملی و درسهای تئوری ندارند.

تا به حال دانش آموزان انتاریو هنگام ورود به سال نهم و آغاز دبیرستان، می بایست بین درسهای عملی applied courses و درسهای تئوری academic courses یکی را انتخاب می کردند.

این نحوه انتخاب رشته با عنوان streaming شناخته می شد.

بسیاری از کارشناسان به این نوع انتخاب رشته انتقاد می کردند و آن را به زیان دانش آموزان طبقات کم درآمد و رنگین پوست می دانستند.

دولت انتاریو بالاخره اعلام کرد که به این سیستم خاتمه می دهد و دانش آموزانی که از سال تحصیلی آینده وارد سال نهم می شوند دیگر مجبور به چنین انتخابی نخواهند بود.

استفن له چه Stephen Lecce وزیر آموزش و پرورش انتاریو در این رابطه گفت که انتاریو تنها استانی در کاناداست که چنین سیستمی داشته. او تأکید کرد که دولت انتاریو می خواهد موانع موفقیت را از مقابل همه دانش آموزان بردارد.

این سیستم انتخاب دروس برای دانش آموزان سال دهم ادامه خواهد یافت ولی مواد درسی جدیدی برای گذار از سیستم انتخاب رشته در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158403بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19