پربازدید

ویدیو

کووید-19

سونامی ناهنجاریهای روانی میان دانش آموزان آمریکایی؛ سوشیال مدیا متهم اصلی

اتاق خبر سلام تورنتو ـ معلمان آمریکایی می گویند میزان نگرانی و اضطراب در میان دانش آموزان چنان زیاد شده که به سونامی بیماریهای روح و روان تبدیل شده.

خبرنامه یکی از اتحادیه های ملی معلمان آمریکا برای توصیف بحران از عبارت  mental health  tsunami  استفاده کرده.

بیشتر معلمان به همراه پزشکان و پژوهشگران، تلفن های هوشمند، بویژه جریان بی وقفه مطالب در سوشیال مدیا، مقصر می دانند و حداقل بخشی از مسئولیت را متوجه آنها می دانند.

 

عکس العمل معلمان و مدارس

یکی از  پژوهشگران دانشگاه ایالتی سن دیه گو به نام جین توئینگ می گوید ناهنجاریهای روانی در میان نوجوانان به موازات افزایش تعداد سلفونها بیشتر شده و این تصادفی نیست.

مدارس آمریکا شروع به نشان دادن عکس العمل کرده اند.

بعضی از مدارس شروع به استخدام کارشناسان کرده اند تا موضوعات استرس آمیز در سوشیال مدیا را ارزیابی کنند.

بعضی مدارس دیگر مربی یوگا استخدام کرده اند و یا سگهای مخصوص ایجاد آرامش به کار گرفته اند.

همچنین فیلمهای مستندی مانند Like  و  Angst  در مدارس به نمایش درمی آید. این فیلمها ارتباط اضطراب با سوشیال مدیا را بررسی می کنند. استقبال از این گونه فیلمها بسیار چشمگیر است. و موجب ایجاد حرکتهای اجتماعی نظیر «یک روز بدون سوشیال مدیا» و «استفاده از سلفون تا قبل از کلاس هشتم ممنوع» شده.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19