پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

سود 8.2 میلیارد دلاری تویوتا در سه ماهه قبل

کمپانی اتومبیل سازی تویوتا گفت در سه ماهه نخست سال مالی خود 8.2 میلیارد دلار سود کرده که رکورد محسوب می شود.

به گزارش کندین پرس کمپانی تویوتا در سه ماهه مذکور 73 میلیارد دلار فروش داشته که نشانه 73 درصد افزایش نسبت به سه ماهه مشابه در سال قبل است.

با این حال کمپانی تویوتا کماکان نگران آینده است که علت آن نیز کمبود سمی کانداکتور ها و افزایش قیمت مواد اولیه است. با وجود افزایش فروش، تویوتا تخمین سالانه اش را تغییر نداده و کماکان پیش بینی کرده که در سال جاری جمعا 21 میلیارد دلار سود داشته باشد.

تویوتا انتظار دارد که در طول سال 2021 جمعا 9.6 میلیون اتومبیل در سطح جهان بفروشد.

سود هوندا

کمپانی اتومبیلسازی هوندا مجددا به سود آوری رسیده. این کمپانی در سه ماهه اپریل تا جون 2 میلیارد دلار سود داشته که علت اصلی آن افزایش فروش و کاهش هزینه ها بوده. هوندا در سه ماهه مذکور 33 میلیارد دلار فروش داشته که 69 درصد بیشتر از سه ماهه مشابه در سال قبل است. این کمپانی در سال مالی قبل جمعا 740 میلیون دلار زیان داشت. هوندا پیش بینی کرده که جمع سود سالانه آن به 6.1 میلیارد دلار برسد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=151975بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19