پربازید

ویدیو

کووید-19

سوئیس مدرنا را برای زیر سی ساله ها متوقف کرد

دولت سوئیس استفاده از واکسن مدرنا را برای افراد زیر 30 سال متوقف کرد. علت این تصمصم ریسک کم عوارض جانبی نظیر تورم ماهیچه قلب است

وزارت بهداشت کانادا استفاده از واکسن مدرنا را برای کلیه افراد بالای 12 سال مورد تأیید قرار داده ولی ماه گذشته دولت انتاریو توصیه کرد که جوانان 18تا 24  سال به جای واکسن مدرنا، فایزر دریافت کنند.

به گزارش کندین پرس مسئولان بهداشت و درمان انتاریو علت این توصیه را افزایش ابتلا به یکنوع عارضه قلبی ذکر کردند که در جوانانی دیده شده که واکسن مدرنا دریافت کرده اند.

در صورتی که جوانان این گروه سنی دوز اول واکسن را مدرنا دریافت کرده اند و می خواهند دوز دوم را بزنند، انتاریو توصیه کرده که این گروه می توانند برای دوز دوم واکسن فایزر بزنند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19