پربازدید

ویدیو

کووید-19

سه کلینیک منطقه یورک تعطیل می شوند

سه سایت بزرگ واکسیناسیون در منطقه یورک به علت کمبود واکسن از آخر این هفته به طور موقت تعطیل می شوند. یکی از این سه سایت، سایت مخصوص واکسیناسیون در اتومبیل drive ـ thru در ”کانادا واندرلند“ است که روز دوشنبه 29 مارچ افتتاح شده بود.

پاتریک کیسی مسئول ارتباطات منطقه یورک گفت این سه کلینیک از دوم اپریل تا حداقل 5 اپریل تعطیل خواهند بود. به جز کانادا واندرلند دو سایت دیگر در مارکام و جورجینا واقع هستند.

کلینیکهای دیگر واکسیناسیون در منطقه یورک همچنان با ظرفیت کامل به واکسیناسیون ادامه خواهند داد. یاد آور می شود که تمامی واکسیناسیون ها با تعیین وقت قبلی انجام می شوند. سایت واندرلند قرار بود روزی 1600 نفر را واکسینه کند. منطقه یورک تاخیر در دریافت واکسن مدرنا را علت تعطیلی موقت این سه سایت اعلام کرد.

هفته گذشته قرار بود 846 هزار دوز واکسن مدرنا تحویل کانادا شود اما به علت طولانی بودن صف کنترل کیفیت، فقط بخشی از آن تحویل کانادا شد.

دولت کانادا روز دوشنبه گفت این هفته 600 هزار دوز واکسن مدرنا تحویل کشور می شود. همچنین قرار است این هفته 1.2 میلیون دوز واکسن فایزر و 1.5 میلیون دوز واکسن آکسفورد استرازنکا تحویل کانادا شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19