پربازدید

ویدیو

کووید-19

سه دختر از دبیرستان برمپتون به اتهام حمله به پلیس زن دستگیر شدند

سه دختر نوجوان از دبیرستان برامپتون پس از حمله به یک افسر پلیس زن دستگیر شدند. پلیس منطقه پیل ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 9 نوامبر بر اساس گزارشی مبنی بر یک حادثه در مدرسه راهنمایی کاردینال لجر در محل حاضر شدند.

در این راستا، مدیر دبیرستان با 911 تماس گرفت و گزارش داد که گروهی از دانش آموزان به یک افسر حمله کرده اند. تحقیقات نشان داد که یک افسر جوان به درخواست مدیر مدرسه به دلیل موضوعی نامربوط به دبیرستان فراخوانده شده است.

به گفته مقامات، یک درگیری در کافه تریا مدرسه رخ داده بود و پس از اینکه افسر خود را به عنوان یکی از اعضای پلیس منطقه پیل معرفی کرد و تلاش کرد درگیری را حل کند، چند دانش آموز به سمت افسر پلیس حمله ور شدند.

به گزارش سیتی نیوز، این سه دانش آموز شناسایی و دستگیر شدند و هیچ مجروح دیگری در این رابطه گزارش نشده است. دو دختر 15 ساله اهل برمپتون به حمله به یک افسر صلح و ایجاد صدمه بدنی متهم شدند.

یک دختر 17 ساله اهل برمپتون نیز به حمله به یک افسر صلح و ایجاد صدمه بدنی و ممانعت از اقدام پلیس متهم شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=196209بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19