پربازدید

ویدیو

کووید-19

سه جوان زیر 21 سال با اسلحه گرم 13 راننده تاکسی را غارت کردند

این سه نفر متهمند که در عرض 20 روز حداقل 13 بار با تهدید اسلحه از رانندگان تاکسی دزدی کرده اند.

پلیس تورنتو این سه نفر را دستگیر کرده و با انتشار نحوه دزدی آنها عموم مردم را از این دزدی های مسلحانه از رانندگان تاکسی آگاه کرده. 

طبق گزارش پلیس، این دزدی ها بین 26 آگوست تا 15 سپتامبر اتفاق افتاده. در این مدت افسران پلیس با 13 مورد سرقت مسلحانه از رانندگان تاکسی روبرو شده اند. 

نحوه سرقت ها 

ـ ابتدا رانندگان تاکسی به یکی از نقاط شهر، بیشتر در شمال غربی شهر، فرا خوانده می شدند. 

ـ تلفن کننـدگان از اسامـی مختلـف استفاده می کردند و از رانندگان تاکسی می خواستند آنها را به فلان مدرسه یا فلان نقطه مسکونی شهر برسانند. 

ـ این «مسافران» سپس با نشانه رفتن اسلحه به سمت راننده تاکسی، اموال او را، از پول نقد گرفته تا کارتهای بانکی و کارت های شناسایی، تا سلفـون و غیـره، دریافت کرده به سرقت می بردند. 

پلیس اسامی سه متهم را به قرار زیر اعلام کرده: 

ـ کوین بی بیتو 19 ساله 

ـ جرماین ادواردز 21 ساله 

ـ پرمین اوسو 20 ساله 

پلیس احتمال می دهد این سه نفر در سرقت های دیگر هم دست داشته باشند و به همین خاطر از دیگر کسانی که اطلاعاتی دارند درخواست کمک کرده. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51902بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19