پربازدید

ویدیوکووید-19

سه برابر شدن فروش داروهای سرطان در کانادا طی ده سال

دولت فدرال کانادا برای نظارت بر قیمت داروها آژانسی دارد به نام The Patented Medicine Prices Review Board.

وظیفه این آژانس محافظت از کانادایی ها در مقابل افزایش بی‌رویه قیمت داروها از سوی کمپانی های دارویی است.

این آژانس روز پنجشنبه گفت میزان فروش داروهای مبارزه با سرطان در کانادا نسبت به سال ۲۰۱۰ تقریبا سه برابر شده و به ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده.

این آژانس گفت میزان رشد فروش داروهای سرطانی در کانادا در سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته که از کشورهای دیگر نظیر آمریکا و سوئد بیشتر بوده است.

در میان کشورهایی که دارای بیمه های درمانی همگانی هستند Universal Health Care کانادا تنها کشوری است که داروهای نسخه‌ ای در آن تحت پوشش نیست. کارشناسان بهداشتی می‌گویند ایجاد پوشش سراسری بیمه های دارویی به دولت اجازه می‌دهد که در مذاکره با کمپانی های دارویی به قیمت‌های بهتری دست پیدا کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19