پربازدید

ویدیو

کووید-19

سناتوری که از مدارس شبانه کودکان بومی دفاع کرده بود سنای کانادا را ترک میکند

سناتور جنجال آفرین کانادا لین  ییک Lynn Beyak سه سال زودتر از آنکه دوره سناتوری اش به انتها برسد، از سنا بیرون می رود.

لین بیک در سال 2013 به پیشنهاد استیفن هارپر نخست وزیر محافظه کار، به سنا منصوب شد.

بیک می گوید  فقط برای هشت سال تعهد داده بوده.

استفن هارپر می خواست دوران سناتوری را به هشت سال محدود کند و عضویت در آن را به انتخابات واگذار کند، که هرگز عملی نشد.

بیک  که به خاطر حرفهایی که در باره مدارس شبانه روزی بومیان کانادا زده بود از فراکسیون محافظه کاران اخراج شده و برای مدتی از حضور در سنا ممنوع شده بود، هنوز بر نظر خود ایستاده و می گوید مدارس شبانه روزی “هم خوبی داشتند و هم بدی” و مردم باید این را تشخیص دهند.

وی در سال 2018 گفته بود مدارس شبانه روزی برای کودکان بومی سود داشته اند – اگرچه هزاران نفرشان به علت بیماری و سو تغذیه جانشان را از دست دادند و بسیاری شان مورد انواع سو استفاده قرار گرفتند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138907بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19