پربازید

ویدیو

کووید-19

سقوط یخچال طبیعی در هند؛ 140 نفر ناپدید شدند

روز یکشنبه در رشته کوههای هیمالیا در استان Uttarakhand هندوستان، در یک یخچال طبیعی شکاف افتاد و سبب سرازیر شدن سیل عظیمی شد که نتیجه اولیه آن کشته شدن شانزده  نفر و ناپدید شدن یکصد و شصت نفر دیگر بود. فیلم های ویدیویی که توسط مردم از فراز کوهستان گرفته شده و در سوشیال مدیا به گردش در آمده نشان می هد که سیل چگونه از محل سد جاری می شود.

در نتیجه این سیل دو نیروگاه برق تخریب شدند و ساکنان مناطق اطراف از محل تخلیه شدند. عملیات جستجو برای یافتن ناپدیدشدگان از بعد از ظهر یکشنبه آغاز شد. احتمال داده می شود کهدها تن از کارگران در تونل مربوط به یکی از نیروگاهها محبوس شده باشند. ارتش هند به کمک تیمهای امداد شتافته که بعضی از آنها از نیو دلهی با هلی کوپتر اعزام شدند که گفته شده روز دوشنبه به محل می رسند. بعد از ظهر یکشنبه از مجموع 35 نفری که در یکی از نیروگاهها کار می کردند سی نفر ناپدید بودند.

سرچشمه رود معروف گنگ در ایالت اوتاواخند واقع است. در سیلهایی که در سال 2013 در این ایالت جاری شد حداقل شش هزار نفر جانشان را از دست دادند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19