پربازدید

ویدیو

کووید-19

سقوط مرد جوان از پله برقی سه طبقه دان تان تورنتو

پله برقیها بی خطر نیستند. عصر دوشنبه جوان 25 ساله ای در دان تاون تورنتو از روی پله برقی افتاد و به شدت مجروح شد.

جراحات او به قدری شدید است که جان او را به خطر انداخته.

پلیس تورنتو می گوید کمی قبل از ساعت چهار بعد از ظهر دوشنبه به پلازایی در شماره 10 خیابان دانداس فرا خوانده شد. گزارش شده بود که مردی از بلندی افتاده است.

سخنگوی پلیس گفت که این فرد از پله برقی مرکزی پلازا که سه طبقه است به پائین افتاده .پلیس مشخص نکرده که او از چه ارتفاعی سقوط کرده و علت سقوط او چه بوده.

امداد گران تورنتو او را با جراحات شدید که جان او را در خطر قرار داده به بیمارستان رساندند.

حوادثی که در آن پله برقیها دخیل باشند از نوع حوادث صنعتی شناخته می شود و وزارت کار آن را مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد داد. بخشی از مال که پله برقی در آن قرار دارد برای انجام تحقیقات بیشتر بسته شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19