پربازدید

ویدیو

کووید-19

سقوط قیمت چوب به یک سوم؛ خانه سازها شروع کنند

خانه سازها اگر منتظر پائین آمدن قیمت چوب و مصالح ساختمانی بودند، وقتش رسیده که دست به کار شوند. صبر آنها بی اجر نمانده.

قیمت چوب در کانادا و آمریکا به شدت پائین آمده و سبب کاهش قیمت بقیه مصالح ساختمانی شده.

قیمت چوب در ماههای بعد از شروع پاندمی افزایش بیسابقه ای داشت و همین را از عوامل اصلی افزایش قیمت خانه در کانادا می دانند.

اما اطلاعات جدید حاکی از افت شدید قیمت چوب است. بنابراین سازندگان خانه که ادامه پروژه های ساختمانی شان را به علت قیمت بالای چوب و مصالح ساختمانی متوقف کرده بودند حالا وقتش رسیده که عملیات ساخت را شروع کنند.

متوقف شدن بسیاری از پروژه های ساختمانی در ماههای گذشته سبب کاهش خانه های آماده فروش شده بود که همین نیز به افزایش 14 درصدی قیمت خانه در یکسال گذشته کمک کرده بود.

در بهار گذشته قیمت چوب سرسام آور بالا رفته بود اما حالا به گزارش کندین پرس به زمین سقوط کرده.

خبرها حاکی است که قیمت چوب به یک سوم قیمت چند هفته پیش سقوط کرده.

چرا قیمت چوب بالا رفت؟

پاندمی کرونا عامل اصلی بود. با شروع پاندمی مردم در خانه ها ماندند و به فکر نوسازی و بازسازی خانه شان افتادند و تقاضا برای چوب بالا رفت. از سوی دیگر تولید چوب دستخوش لاک دان ها شد و این دو دست به دست هم دادند و سبب افزایش نجومی قیمت چوب شدند و کار به جایی رسید که متقاضیان از چند ماه قبل سفارش می دادند تا از دریافت به موقع چوب مطمئن شوند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155602بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19