پربازدید

ویدیو

کووید-19

سفیر جدید کانادا در ایرلند

کوین ویکرز Kevin Vickers از سوی استفن هارپر نخست وزیر کانادا به سمت سفیر کانادا در ایرلند منصوب شد.
کوین ویکرز از سال 2006 مسئول حراست از پارلمان کانادا Sergeant-at-Arms بود که به خاطر اقدام به موقعش در از پای درآوردن تروریستی که در اکتبر 2014 به پارلمان حمله کرده بود، از سوی نخست وزیر کانادا، پارلمان کانادا و کلیه کانادایی ها به شدت مورد تحسین و ستایش قرار گرفت.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19