پربازدید

ویدیو

کووید-19

سفر مدیر عامل بیمارستان لندن انتاریو به آمریکا همزمان با مرگ 23 نفر در بیمارستان

بیمارستان لندن انتاریو مدیر عامل خود را اخراج کرد؛ علت اخراج: چندین  سفر به خارج در طول پندمیک.

مرکز علوم پزشکی لندن گفت دکتر پال وودز مدیر عامل این شبکه بیمارستانی از ماه مارچ تا کنون پنج بار به آمریکا سفر کرده که آخرین بار در تعطیلات آخر دسامبر بوده.

سفر اخیر پال وودز جمعه گذشته علنی شد و در آن هنگام این شبکه گفت از ادامه مدیریت دکتر وودز حمایت می کند اما صبح دوشنبه اعلام کرد به دلیل نگرانی های بیمارستان و مردم رئیس و مدیر عامل خود را از همین لحظه بر کنار می کند.

هیئات مدیره بیمارستان می گوید این سفر ها از قبل به اطلاع هیئت مدیره نرسیده و تائید هیئات مدیره را نداشته است. دکتر پال وودز روز جمعه معذرت خواهی کرده و گفته بود برای دیدار خانواده به آمریکا سفر کرده.

در ایام آخرین سفر دکتر وودز، بیمارستان  دانشگاه که جزو همین شبکه است دچار شیوع بیماری شد به طوری که 150 نفر از بیماران و کارکنان آن مبتلا شدند و 23 نفر جانشان را از دست دادند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19