پربازدید

ویدیوکووید-19

سفر به بریتیش کلمبیا

وایکینگ  Viking
در شهر برنابی  Burnaby و در سال 1994 ساخته شده، جنس آن از سیمان بوده و موهایش از سیم های ظریف مسی بافته شده. ارتفاع آن 3.4 متر است. جالب است بدانیم که این بنای یادبود توسط دانش آموزان و مسئولین دبیرستان این شهر ساخته شده و محل آن نیز در مقابل همان دبیرستان است. 

 Totem Pole 
 نام برج چوبی بسیار بلندی است که در سال 1972 و در شهر آلرت بی Alert Bay  ساخته شده است. جنس آن از چوب بوده و ارتفاعش به 52.7 متر می رسد. از ویژگی های خاص این ستون یادبود نقش مهر و نشانه های قبایل مختلف است که بر روی آن حک شده. 

British-Columbia-Alert-Bay-Totem-Poles

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19