پربازدید

ویدیوکووید-19

سفری به ساسکاچوان

لوئی معدنچی نام این مجسمه است که در سال 1960 به ارتفاع 3.7 متر ساخته شد. محل آن در شهر استوان  (Estevan) ساسکاچوان است و دلیل ساختنش قدردانی از معدنچیانی است که در این شهر کار می کرده و به اقتصاد آن رونق بخشیده اند. 

بوفالو نام این اثر فلزی است که در سال 1999 در شهرک گیروین  Girvin نصب شد. در شماره های گذشته هم چندین اثر فلزی مشابه را معرفی کردیم. علت ساخت تمام این آثار تصمیمی است که توسط اعضای گروههای اجتماعی که در حاشیه شاهراه شماره 11 زندگی می کنند گرفته شده و در هر یک از شهرهای این منطقه یک اثر فلزی با طرحی ویژه نصب کرده اند. 

Bufallo-&-Cart

گوفر  (Gopher) نام این اثر سنگی است که در سال 1987 در شهر ایستون (Eston) نصب گردید. ارتفاع آن 2.4 متر و و وزنش 1360 کیلوگرم است و از سنگ سفید ساخته شده. علت ساخت آن برگزاری مسابقات جهانی گوفرداونی است. گوفر در زبان فارسی به گونه ای از موشهای غول پیکر کیسه دار معنی شده است. 

download

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19