پربازید

ویدیو

کووید-19

سر خط خبرهای انتخابات کانادا – دوشنبه سیزده سپتامبر

آخرین اخبار انتخابات را هر روز در سلام تورنتو آنلاین تعقیب کنید

یک تار مو فاصله

شانه به شانه

اغلب نظرسنجی ها نشان می دهند که لیبرالها و محافظه کاران شانه به شانه هم حرکت می کنند.

نظرسنجی اباکوس دیتا Abacus Data در صبح دوشنبه چنین پیش بینی کرده: در سطح کشور، محافظه کاران۳۲ درصد، لیبرالها ۳۲ درصد و نیودموکراتها ۲۱ درصد.

در میان کسانی که صد درصد می خواهند رای بدهند، محافظه کاران جلوترند:

محافظه کاران ۳۵ درصد، لیبرالها ۳۱ درصد، نیودموکراتها ۲۰ درصد.

در انتاریو لیبرالها ۷ درصد از محافظه کاران جلوترند.

حزب مردم

بعضی نظرسنجی ها نشان می دهند که حزب مردم کانادا به رهبری ماکسیم برنیه از حزب سبز جلو افتاده و ۴ تا ۶ درصد آرا را به سمت خود جلب خواهد کرد. این حزب راست ترین حزب در کاناداست.

در حالی که فقط یکهفته تا انتخابات عمومی کانادا باقی مانده، هنوز برنده واقعی این انتخابات مشخص نیست.

آخرین اخبار انتخابات کانادا را هر روز در سلام تورنتو آنلاین تعقیب کنید:

در دو هفته گذشته لیبرالها به رهبری جاستین ترودو هر روز از محافظه کاران عقب می افتادند اما در یکی دو روز اخیر به تدریج جلو افتاده اند. با این حال فاصله آنها به اندازه یک تار مو توصیف شده.

موقعیت خطرناک

موقعیت بعضی از وزرای کابینه ترودو در خطر است. در کانادا اعضای هیأت دولت از میان نمایندگان حزب در مجلس انتخاب می شوند. بنابراین اگر نماینده ای که وزیر بوده نتواند در انتخابات ۲۰ سپتامبر در حوزه انتخابیه خود پیروز شود، خود به خود شغل وزارت خود را هم در کابینه آینده از دست خواهد داد.

سقوط حزب سبز

انتخابات سال ۲۰۱۹ برای حزب سبز کانادا تاریخی بود زیرا توانستند سه نماینده به پارلمان بفرستند. اما این بار اوضاع متفاوت است و حتی آنامی پال رهبر این حزب برای پیروزی در حوزه ای که از آن کاندید شده با سربالایی روبه روست. میزان حمایت از حزب سبز در نظرسنجی های اخیر بسیار پایین آمده.

جگمیت سینگ

در انتخابات سال ۲۰۱۹ حزب نیودموکرات به رهبری جگمیت سینگ در رتبه چهارم قرار گرفت (بعد از حزب بلاک کبه کوا)، اما این بار در نظرسنجی ها در مکان سوم است. آیا این حزب خواهد توانست در ۲۰ سپتامبر تعداد کرسی هایش را افزایش دهد؟

1۱.۳ میلیون نفر

ستاد انتخابات کانادا گفت در اولین روز برگزاری رای دهی پیش هنگام، ۱.۳ میلیون نفر در روز جمعه آرای خود را به صندوق انداختند. این تعداد از آرای به صندوق ریخته شده از اولین روز رای دهی پیش هنگام در سال ۲۰۱۹ بیشتر است.

کاهش ایستگاههای اخذ رای

امسال به علت پاندمی کرونا تعداد ایستگاههای اخذ رای در یازده حوزه انتخابیه در انتاریو بیش از پنجاه درصد کاهش یافته. یکی از این حوزه ها، حوزه انتخابیه آرورا ـ اوک ریجز ـ ریچموندهیل Aurora – Oak Ridges – Richmond Hill است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19