پربازدید

ویدیو

کووید-19

سرود انتاریو به مناسبت یکصد و پنجاهمین سال

انتاریو به مناسبت یکصد و پنجاهمین سال تولد کانادا سرود نیمه رسمی خود را با اجرای جدید منتشر کرد.

این سرود به نام A Place to Stand اول بار به مناسبت یکصدمین سال تولد کانادا در غرفه انتاریو در نمایشگاه بزرگ مونتریال به نام Expo 67 پخش شد. فیلم مستندی که این سرود در آن نواخته می شد برنده جایزه اسکار شد.

اینک همان سرود با اجرای جدید دوباره منتشر شده است.

این سرود (و همچنین اجرای اولیه آن در سال 1967) را می توانید در اینجا بشنوید.

A Place to Stand (Ontario Song).

Give us a place to stand
Give us a place to grow
And call this land, Ontario
A place to live
For you and me
With hopes as high
As the tallest tree

Give us a land of lakes
And a land of snow
And we will build Ontario
A place to stand, a place to grow, a place to grow
Ontario – o – o
o-o-o
[Refrain]

From the Western Hills
To the Northern shores
To Niagara Falls
Where the waters roar

Give us a land of peace
Where the free winds blow
And we will build Ontario
A place to stand, a place to grow, a place to grow
Ontario – o – o
o-o-o
[Refrain]
Ontario…بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19