پربازدید

ویدیو

کووید-19

سرقت پنج تُن سویا از مزرعه ای در انتاریو

chatham نام منطقه ای در جنوب غربی انتاریو می باشد که در حاشیه بزرگراه 401 به دیترویت آمریکا واقع شده است. این منطقه تعداد زیادی زمین های کشاورزی دارد.
بیش از پنج تُن سویا که در یک ظرف بزرگ Bin قرار داشت از یکی از مزارع این منطقه به سرقت رفته است. به گفته پلیس، ارزش آن ظرف حدود 5000 دلار و ارزش دانه های سویا حدود 4500 دلار است. پلیس اکنون در جستجوی سارقان ظرف و مظروف می باشد.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19