پربازدید

ویدیو

کووید-19

سرقت مسلحانه از دو نفر در ایستگاه اتوبوس در تورنتو

پلیس تورنتو می گوید جوان بیست ساله ای را به جرم سرقت از دو نفر در ایستگاه اتوبوس دستگیر کرده است.

هنگامی که Immanuel Mamo دستگیر شد لوازم مسروقه به همراه اسلحه و مواد مخدر از او کشف شد. این متهم جوان، سیزده اتهام دارد که به همراه داشتن کوکایین و سرقت مسلحانه از نمونه های آن است.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19