پربازدید

ویدیو

کووید-19

سرقت از پیتزا دلیوری در شمال اتاوا

پلیس در شهر Gatineau کبک به دنبال سه مردی است که گفته می شود از یک پیتزا دلیور مقداری پول نقد، پیتزا و نوشابه سرقت کرده اند.
به گفته پلیس، یک نفر که پیتزا دلیوری انجام می دهد ساعت یک بامداد صبح جمعه دوم نوامبر به خانه ای در شمال اتاوا رسید که دو نفر با صورت های پوشیده به او نزدیک شدند. گفته شده که یکی از سارقان که اسلحه داشت از مرد حامل پیتزا درخواست پول کرد.
این دو سازق با مقداری پول که میزان آن مشخص نشده به همراه پیتزا و نوشابه توسط اتومبیلی که توسط نفر سوم هدایت می شد از محل حادثه گریختند.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19