پربازدید

ویدیوکووید-19

سرقت از بانک CIBC در مارکام

پلیس منطقه یورک در وب سایت Yrp.ca خبر از سرقت مسلحانه در شعبه بانک CIBC داد…
حادثه در ساعت 12:35 ظهر روز چهارشنبه 29 فوریه در نشانی 9255-Woodbine رخ داده است. در این ماجرا سارق به صندوقدار مراجعه کرده و درخواست پول نقد کرده است. کارمند بانک پولها را به او داده و سارق با آنها متواری شده است. این حادثه مجروحی نداشت. پلیس سارق را از ملیت های جنوب آسیا و حدود 25 ساله توصیف کرد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19