پربازدید

ویدیوکووید-19

سرعت مجاز در بعضی خیابانهای منطقه یورک کاهش یافت

یکی از نشانه های افزایش جمعیت در منطقه یورک این است که مسئولان این منطقه تصمیم گرفتند حداکثر سرعت مجاز را در بعضی از خیابانها و جاده ها کاهش دهند.

از همین هفته حداکثر سرعت رانندگی در بعضی از این خیابانها چنین کاهش یافت و به اجرا درآمد. این کاهش سرعت از همین هفته به اجرا درآمد و برای نمونه در خیابان بی ویو از جنوب خیابان 19th تا شمال استافویل از 70 کیلومتـر بـه 60 کیلومتـر در ساعت کاهش یافت.

تغییرات دیگر به قرار زیر است:

Roads with revised speed limits include:

  • Pefferlaw Road from Lake Ridge Road to Griffith Avenue – 80 km/h to 60 km/h
  • Pefferlaw Road from Highway 48 to Lindell Road – 70 km/h to 60 km/h
  • Bayview Avenue from south of 19th Avenue to north of Stouffville Road – 70 km/h to 60 km/h
  • King Road from east of 8th Concession to west of 8th Concession – 60 km/h to 50 km/h
  • King Road from west of 8th Concession to east of Weston Road – 80 km/h to 70 km/h
  • Donald Cousens Parkway from Major Mackenzie Drive to Highway 7 – 70 km/h to 60 km/h
  • York/Durham Line from south of Stouffville Main Street to south of 19th Avenue – 80 km/h to 60 km/h
  • Teston Road from Pine Valley Drive to Jane Street – 70 km/h to 60 km/h
  • Pine Valley Drive from Teston Road to Major Mackenzie Drive – 70 km/h to 60 km/h

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19