پربازدید

ویدیو

کووید-19

سرعت تزریق واکسن در کانادا به روزی نیم میلیون دوز رسید

هر روز بر تعداد شهروندان واکسینه شده کانادا افزوده می شود.

در هفته اخیر، روزی  صد ها هزار نفر واکسن زده اند.

روز سه شنبه 446 هزار نفر و روز چهارشنبه 476 هزار نفر واکسن زدند.

در استان انتاریو تعداد واکسنی که در هر روز تزریق می شود به بالای 200 هزار دوز رسیده.

از آنجا که تحویل واکسن از سوی کمپانی های فایزر و مدرنا شتاب گرفته، این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

چند دوز؟

تا صبح  پنجشنبه 17 جون، جمعا 30.3 میلیون دوز واکسن در کانادا تزریق شد.

تا صبح پنجشنبه، جمعا 5.6 میلیون نفر از ساکنان کانادا هر دو دوز واکسن را دریافت کرده بودند که معادل 15 درصد کل جمعیت کشور می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19