پربازدید

ویدیو

کووید-19

سرانجام تلخ برای زنی که کنار بزرگراه پیاده شد

پلیس پیوسته مردم را از پیاده شدن از اتومبیل در کنار بزرگراهها بر حذر می دارد، با این وجود هر از چندی خبر از تصادف اتومبیل با عابران کنار بزرگراهها می رسد.

جدیدترین حادثه پنجشنبه شب در بزرگراه QEW در اوکویل روی داد.

به گزارش پلیس استانی اونتاریو OPP کمی قبل از ده شب پنجشنبه، زنی کنار بزرگراه از اتومبیل پیاده می شود و کنار بزرگراه پیاده می رود و گاهی وارد مسیر عبور اتومبیلها و گاهی روی شانه بزرگراه قدم برمی دارد تا اینکه ابتدا اتومبیلی تقریبا با او مماس می شود، و لحظاتی بعد وسیله نقلیه دیگری به او می زند و به شدت مجروح می شود.

شدت جراحت به حدی بوده که ابتدا مرده اعلام می شود، اما کمی بعد اعلام می شود که او زنده است ولی جراحات تهدید کننده ای برداشته و در بیمارستان بستری است، و به کمک وسایل احیای حیات زنده مانده.

در پی این حادثه پلیس چند میسر اتومبیلها را برای ساعاتی بست.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=107758بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19