ساکنان محله ای در اوکویل به توصیه پلیس در زیرزمین ها پناه گرفتند

بعد از ظهر جمعه پلیس در اوکویل انتاریو از ساکنان یک محله خواست که به بیسمنت خانه هایشان رفته و آنجا پناه بگیرند. به گفته پلیس حداقل دو نفر در خانه ای در این محل سنگر گرفته اند. پلیس منطقه هالتون گفت هنوز بیست دقیقه از یک بعد از ظهر نگذشته بود که گزارشهایی از … ادامه خواندن ساکنان محله ای در اوکویل به توصیه پلیس در زیرزمین ها پناه گرفتند