پربازید

ویدیو

کووید-19

ساکنان انتاریو با روشن کردن نور سلفونها از پزشکان قدردانی می کنند: اول ماه می ساعت ۹ شب

اگر منتظر فرصتی هستید تا از پزشکان کادر درمانی انتاریو قدردانی کنید، سلفونها را برای ساعت ۹ شب اول ماه می خوب چارج کنید.

انتاریو سالهاست در روز جهانی کارگر (اول ماه می) این روز را همچنین به عنوان روز پزشکان Doctor’s Day بزرگ می دارد. امسال در روز پزشکان قرار است ساکنان انتاریو با روشن کردن نور سلفونهایشان و بالا نگه داشتن آن، مراتب قدردانی شان را از پزشکان و کادر درمانی نشان دهند.

این برنامه از طرف جامعه پزشکان انتاریو Ontario Medical Association سازمان داده شده تا از شجاعت و تعهد دکترها قدردانی شود.

این برنامه سراسری با نام Shine a Light for All They Do برگزار می شود و از همه ساکنان انتاریو خواسته شده با رعایت فاصله اجتماعی در آن شرکت کنند.

از همه اهالی انتاریو خواسته شده ساعت ۹ شب اول می با روشن کردن نور سلفونها و آمدن پشت پنجره‌ها یا بالکنی یا پورج یا درایوـ وی خانه‌شان، برای مدت پنج دقیقه در این برنامه شرکت کنند.

عموم مردم همچنین می توانند با پُست کردن مراتب سپاس شان در سوشیال مدیا، با استفاده از هشتگهای  DoctorsDay# و ShineALightForThem# از پزشکان و کادر درمانی قدردانی کنند.

برای این منظور به وب سایت www.doctorsday.ca نیز می توان مراجعه کرد.

جامعه پزشکان انتاریو بیش از ۴۳ هزار پزشک، دانشجوی پزشکی و پزشکان بازنشسته را نمایندگی می کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19