پربازدید

ویدیو

کووید-19

سارق با 1200 دلار گوشت از فروشگاه وال مارت گریخت

آیا شما هم می توانید 1200 دلار خوراکی و مواد غذایی را در چرخ خرید جا دهید؟ 

این آقا توانسته به فروشگاه وال مارت برود و چرخ خرید را پر از گوشت و مواد دیگر کند و بدون پرداخت پول از فروشگاه خارج شود. 

این حادثه در فروشگاه وال مارت شهر «بری» در شمال تورنتو روی داده. 

پلیس می گوید سیکیورتی گارد فروشگاه توانسته متهم را دستگیر کند ولی وی توانسته از چنگ سیکیوریتی گارد بگریزد و در طول بزرگراه 400 گریخته و از چشم سیکیوریتی گارد پنهان شود. 

البته چرخ مواد غذایی شامل 1200 دلار گوشت و مواد دیگر پیدا شده ولی پلیس همچنان در جستجوی سارق است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19