پربازدید

ویدیوکووید-19

ساختمان سفارت کانادا در تهران

روزنامه آنلاین Embassy که اخبار روابط خارجی کانادا را منتشر می کند و در اتاوا مستقر است روز چهارشنبه 27 ژانویه نوشت: در صورتی که روابط اتاوا با تهران از سر گرفته شود، کانادا ساختمانی در تهران برای گشودن سفارت خود ندارد.

امباسی می نویسد قبل از قطع روابط کانادا با ایران، مسئولان سفارت کانادا در تهران خواستار ساختمان بزرگتر و بهتری بودند زیرا ساختمان قبلی کوچک و قدیمی بود. به نوشته این رسانه، در صورتی که روابط از سر گرفته شود تدارک یک ساختمان مناسب و جدید خود نیاز به وقت دارد.

از طرف دیگر گفته شده ساختمان قبلی که در لیز دولت کانادا بوده و شش ماه بعد از قطع روابط به لیز آن خاتمه داده شده می تواند مجددا به صورت موقت مورد استفاده قرار گیرد زیرا در شروع کار معمولا به تعداد کمتری از کارکنان نیاز است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19